FPTAF - Alahadin'ny Mpitandrina 2017
Ny Baiboly Masina

Alahadin'ny Mpitandrina 2017

Ny fanentanana

Endriky ny valopy tamin'izany

Taratasy fisaorana avy amin'ny Mpitandrina

Ny mpitarika fotoana

Ireo tanora mpidera

Ramatoa vadin'ny Mpitandrina

Ireo mpanotrona

Ireo mpanotrona

Riandrano

Ny Fiangonana

Ny tanora

Toriteny

Fiarahabana

Fiarahabana

Fiarahabana

Fiarahabana

Fiarahabana

Fiarahabana

Fiarahabana

Tononkalo

Fiarahabana

Fisaorana

Fisaorana

Fihirana

Fihirana

Fandraisana

Fandraisana

Fandraisana

Fandraisana

Fandraisana

Fiaraha-misakafo

Fiaraha-misakafo

Fiaraha-misakafo

Fiaraha-misakafo

Fiaraha-misakafo

Fiaraha-misakafo