FPTAF - Krismasy 2016
Ny Baiboly Masina

Krismasy 2016

Voninkazo Krismasy

Hazo Krismasy

Voninkazo Krismasy

Voninkazo Krismasy

Voninkazo Krismasy

Krismasy Maintimolaly sy Sakaizan'ny Sekoly Vinet

Antso Fiderana

Sekolin'ny Tenin'Andriamanitra

Hira

Hira

Hira

Hira

Mpitendry batterie

Tsianjery

Tsianjery

Hira

Tantara kely

Tantara kely

Tantara kely

Tantara kely

Tantara kely

Tantara kely

Lokangan'i Davida

Fiarahabana ireo afa-panadinana

Fiarahabana ireo afa-panadinana

Fiarahabana ireo afa-panadinana

Fiarahabana ireo afa-panadinana

Ireo afa-panadinana 2016

Ireo afa-panadinana 2016

Ny lisitr'ireo afa-panadinana 2016

Takariva 24 desambra

Takariva 24 desambra

Hafatra

Hafatra

Hafatra

Ireo tovovavy mpandihy

Ireo tovovavy mpandihy

Mpihira

Mpitendry lokanga

Ny tanora

Pasitera mivady sy ny ankizy

Ankizy mandihy

Ankizy mandihy

Ankizy mandihy

Hira

Hira

Hira

Hira

Hira

Ireo mpanatrika

Ireo mpanatrika

Tantara kely 25 desambra

Fanolorana

Fiarahabana sy firarian-tsoa

Fiarahabana sy firarian-tsoa

Fiarahabana sy firarian-tsoa

Fiarahabana sy firarian-tsoa

Rakitra sy Vatomamy

Mpitendry mozika

Voantsongo an!

Kilalao

Kilalao