FPTAF - Zumba ankizy STA
Ny Baiboly Masina

Fiarahana nanao dihy Zumba niaraka tamin'ny mpianatry ny Sekolin'ny Tenin'Andriamanitra 2019